Dịch vụ của chúng tôi

iEIT hiện tại cung cấp 06 dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN DÀI HẠN THEO DỰ ÁN

Văn phòng tư vấn sẽ khảo sát và phân tích nhu cầu của khách hàng để xây dựng chương trình tư vấn theo từng chủ đề cố định như sau:….

RÀ SOÁT & XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Phương pháp xây dựng chiến lược độc quyền của iEIT – tích hợp 23 công cụ phân tích chiến lược dựa trên lựa chọn giữa tốc độ và cân bằng.

THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MỤC TIÊU KPI & OKR

Ứng dụng KPI & OKR trong quản trị mục tiêu chiến lược, đo lường hiệu suất, hiệu quả công việc từ phòng ban đến nhân viên

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Định hướng, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

THIẾT KẾ HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO 3PS

Hệ thống lương thưởng đáp ứng yêu cầu tạo động lực, minh bạch, phù hợp dựa theo nguyên tắc đo lường giá trị công việc, giá trị con người

RÀ SOÁT TỔ CHỨC, ĐỀ ÁN VIỆC LÀM

Tổ chức phục vụ tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu quả

TƯ VẤN NGẮN HẠN THEO TỪNG BUỔI

Văn phòng tư vấn sẽ khảo sát và phân tích nhu cầu của khách hàng để xây dựng chương trình tư vấn theo từng chủ đề cố định như sau:….

 

TƯ VẤN THEO BUỔI

Tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian tư vấn, hỗ trợ giải đáp tất cả các vấn đề của doanh nghiệp, chuyên gia có thể thay đổi theo vấn đề đặt ra

KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp toàn diện theo các khía cạnh: tài chính, chiến lược, nhân sự, văn hóa, tổ chức, bán hàng, mô hình kinh doanh, hướng dẫn chuyển đổi số…

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG

Dưới đây là một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY

Scroll to Top