RÀ SOÁT TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VIỆC LÀM

Rà soát và xây dựng bảng mô tả công việc và khung năng lực từ thực trạng doanh nghiệp
STTCHƯƠNG TRÌNHNỘI DUNG CHI TIẾTTHỜI GIANHÌNH THỨC TRIỂN KHAISẢN PHẨMLỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 Rà soát tổ chức, xây dựng đề án việc làm     
1
Chuẩn bị thông tin
Thống nhất phương pháp và cách thức triển khai
3-6 tháng
Tư vấn online/offline
1. Hướng dẫn thực hiện
2. Công cụ, biểu mẫu
3. Quy chế vận hành
– Được hướng dẫn bởi chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm
– Rà soát tổ chức dựa trên chức năng nhiệm vụ thực tế tại các phòng ban
– Hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức phù hợp theo định hướng chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty
Các bộ phận liên quan trình bày báo cáo hệ thống hiện tại
2
Xây dựng đề án việc làm chi tiết
Hướng dẫn các bước thực hiện rà soát tổ chức chuẩn bị xây dựng đề án việc làm
Thực hiện rà soát tổ chức chuẩn bị xây dựng đề án việc làm
Các bộ phận bảo vệ kết quả rà soát tổ chức
Rà soát kết quả xây dựng đề án việc làm
3Tổng kết dự ánHoàn thiện bộ hồ sơ đề án việc làm, quy trình thực hiện rà soát tổ chức

 

NHẬN TƯ VẤN NGAY
Nhận tư vấn về dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc trong khung giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 9h00 - 17h00)
Scroll to Top