THIẾT KẾ HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG THEO 3Ps

Giải pháp cho câu hỏi: Làm thế nào để trả lương chính xác nhất cho nhân viên?
STTCHƯƠNG TRÌNHNỘI DUNGTHỜI GIANHình thức triển khaiSản phẩmLợi ích đem lại

Thiết kế hệ thống lương, thưởng theo 3Ps (với sự hỗ trợ của phần mềm)     
1
Xây dựng P1
Tổng hợp thông tin về hệ thống lương hiện tại
3-6 tháng
Tư vấn online/offline + Phần mềm hỗ trợ
1. Hướng dẫn thực hiện
2. Thang bảng lương P1
– Sử dụng phần mềm chuyên dụng để xây dựng hệ thống lương 3Ps của iEIT
– Sản phẩm đảm bảo tính khoa học theo nghiên cứu đã được công bố của Bộ Công thương
– Xây dựng hệ thống lương công bằng, đánh giá minh bạch dựa trên Khung Năng lực và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
– Quỹ lương phù hợp với chiến lược kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Thống nhất và lên danh sách các vị trí chức danh đánh giá P1
Hướng dẫn và thực hiện chấm điểm đánh giá vị trí chức danh
Tổng hợp kết quả và thảo luận thang bảng lương P1
Chỉnh sửa và hoàn thiện thang bảng lương P1 đưa vào vận hành
2
Xây dựng P2
Thống nhất và lên danh sách các vị trí chức danh đánh giá P2
1. Hướng dẫn thực hiện
2. Biểu mẫu
3. Thang bảng lương P2
Rà soát trách nhiệm và nhiệm vụ từng vị trí
Đề xuất năng lực cho từng vị trí
Tổng hợp kết quả và chuẩn hóa các năng lực cần thiết
Xây dựng từ điển năng lực và chuẩn năng lực
Hướng dẫn và thực hiện đánh giá P2
Tổng hợp kết quả và ghép vào bảng lương P1
3
Xây dựng P3 (tùy thuộc vào hệ thống hiện tại của công ty)
Tổng hợp thông tin về hệ thống đánh giá hiệu quả công việc hiện tại của công ty và thống nhất cách thức đánh giá P3
1. Hướng dẫn thực hiện
2. Thang bảng lương P3
Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
Tích hợp vào bảng lương P1
4
Tổng kết dự án
Tổng hợp thang bảng lương 3Ps (P1+P2+P3) và thảo luận đưa vào vận hành
1. Quy chế lương 3Ps
2. Thang bảng lương tổng hợp 3Ps (P1+P2+P3)
Xây dựng quy chế lương mới
Tổng hợp và bàn giao sản phẩm
NHẬN TƯ VẤN NGAY
Nhận tư vấn về dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc trong khung giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 9h00 - 17h00)
Scroll to Top