Xây dựng và vận hành KPI & OKR

Quản trị mục tiêu hiệu quả dựa trên hai bộ chỉ tiêu đánh giá KPI và OKR
STTCHƯƠNG TRÌNHNỘI DUNGTHỜI GIANHÌNH THỨCSẢN PHẨMLỢI ÍCH ĐEM LẠI
3Xây dựng và vận hành KPI – OKR     
3.1
Chuẩn bị thông tin
Thống nhất phương pháp và cách thức triển khai
3-6 tháng
Tư vấn online/offline
1. Hướng dẫn thực hiện
2. Công cụ, biểu mẫu
3. Quy chế vận hành
– Hệ thống KPI gắn liền với hệ thống mục tiêu chiến lược của công ty
– Hệ thống KPI được xây dựng mang tính thực tiễn thông qua khảo sát công việc thực tế của các phòng ban
– Hệ thống KPI chính chủ và cá nhân hóa cho từng doanh nghiệp
Thực hiện rà soát hệ thống chuẩn bị xây dựng thẻ KPI – OKR
3.2
Xây dựng thẻ KPI – OKR chi tiết
Thực hiện xây dựng thẻ KPI – OKR
Rà soát kết quả xây dựng thẻ KPI – OKR
Hỗ trợ vận hành thẻ KPI – OKR
3.3Tổng kết dự ánXây dựng quy chế/quy định vận hành thẻ KPI – OKR áp dụng vào thực tế công ty

 

NHẬN TƯ VẤN NGAY
Nhận tư vấn về dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc trong khung giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 9h00 - 17h00)
Scroll to Top