Uncategorized

ThS Đào Xuân Thủy

ThS, Đào Xuân Thủy ThS Đào Xuân Thủy Giảng viên khoa Luật – Trường Đại học Ngoại thương ThS Đào Xuân Thủy tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương. Hiện nay, thầy đang tham gia giảng dạy các môn Pháp luật Hải quan, Pháp luật trong hoạt động kinh …

ThS Đào Xuân Thủy Read More »

Scroll to Top